No Menu Defined

وب سایت ها و وبلاگ های انگلیسی تخصصی حالت جامد

 

 

http://www.alcatel-lucent.com/wps/portal/BellLabs

 

 

 

حوزه های جدید جهت اهداف ارتباطی و تولید علم

 

 

Bell Labs  

 

 

http://web.mit.edu/afs/athena.mit.edu/user/r/e/redingtn/www/netadv/condetc.html

 

 

 

فراهم کردن یک دیدگاه در خصوص کریستال، شیوه های وابسته به ریاضی، ذرات مایع ومنابع دیگر

 

 

Condensed Matter Links

 

 

http://www.phys.ufl.edu/fermisurface/

 

 

 

نشاندن نماد کوچکی از سطح فرمی ابزارهای شیمیایی

 

 

Fermi Surface Database

 

 http://hercules.grenoble.cnrs.fr/accueil.php?lang=en

 

 

 

دوره های پژوهشی جهت دانشجویان در مقاطع لیسانس تا دکتری

 

 

HERCULES

 

 

http://icsd.ill.eu/icsd/

 

 

 

فراهم نمودن یک پایگاه اطلاعاتی در خصوص ساختار کریستال غیر آلی به شکل 3 بعدی

 

 

Inorganic Crystal Structure Database for WWW

 

 

http://www.neutron.anl.gov/

 

 

 

 

شامل لیستی از حوزه های وسایل، منابع و نرم افزارهای فراهم شده برای انجمن بین المللی پراکندگی نوترون

 

 

Neutron Scattering Resources

 

 

www.virginia.edu/psolid/

 

 

 

شامل اطلاعاتی سودمند جهت محققین در حوزه فعل و انفعالات یونها، الکترونها، فتونهای پر توان و جامدات

 

 

Particle-Solid Interactions

 

 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=9090

 

 

 

ارائه و دانلود نشریاتی در خصوص مواد هم چگال فیزیک

 

 

Physics of Materials: How Science Improves Our Lives

 

 

http://www.geocities.com/prysjan/in_11.html

 

 

 

جزییاتی  در خصوص پژوهش در رابطه با metallophysical انجام شده در انجمن علمی اوکراین

 

 

 

Physics of Metals

 

 

http://jcrystal.com/steffenweber/

 

 

ارائه اطلاعاتی در خصوص دوره های phd در خصوص ساختار شبه بلورها. همچنین شامل اطلاعاتی درباره نرم افزارهای شبه کریستال و کریستال شناسی

 

 

Steffen Weber

 

 

http://dept.physics.upenn.edu/softphysics/

 

 

 

اطلاعاتی در خصوص زیست فیزیک، کلوییدها و امولوسیون ها، کریستالهای مایع، دیوارهای هسته ای، فیزیک پلیمر و مکانیک آماری

 

 

UPenn Soft Condensed Matter Group

 

 

http://uminokai.net/nanotube/index.php

 

آموزش و منابع مرجع در خصوص موضوعات علمی

 

Nanostructures of Carbon and Boron Nitride

 

 

http://www.pa.msu.edu/cmp/csc/nanotube.html

 

 

جمع آوری منابع عمومی، کاربردی، و مفهومی در حوزه های علمی

 

 

The Nanotube Site

 

 

http://www.ipt.arc.nasa.gov/

 

 

توجه بر توسعه نانو و بیو تکنولوژی با تاکید بر محاسبه نانو، نانو الکترون، اپتو الکترونیک

 

 

NASA: Center for Nanotechnology

 

 

http://www.sandie.org/

 

 

پروژه های تحقیقاتی درباره ساختارهای نانو نیمه رسانا

 

 

SANDiE  

 

 

http://pages.unibas.ch/phys-meso/

 

 

بحث در خصوص مقیاس نانو شامل نانو تیوبها، سیمهای کوانتوم ونقطه های نانو

 

 

University of Basel: Nanoelectronics and Mesoscopic Physics

 

 

http://cmp.ameslab.gov/personnel/canfield/

 

بحث در خصوص توسعه اتصال مرکب الکترونیک و مغناطیس و خصوصیات زمین

 

 

Ames Laboratory: Novel Materials and Ground States

 

 

http://www.kv.chereda.net/~untc/

 

 

جزییات پژوهش در مورد فشار و دمای مواد مختلف بر نقطه اتکا الماس

 

 

Extreme Pressure DAC Laboratory

 

 

http://www.magnet.fsu.edu/

 

 

مشخصه وسایلی که دانشمندان در فیزیک، بیولوژی، بیومهندسی، شیمی، زمین شیمی، بیوشیمی، علم مواد و پژوهشهای مهندسی به کار می برند

 

 

Florida State University: National High Magnetic Field Laboratory

 

 

http://jilawww.colorado.edu/bec

 

 

ارائه مواد آموزشی، پژوهشهای جاری و اطلاعات ناشران

 

 

JILA: Bose-Einstein Condensation

 

 

http://www.cnam.umd.edu/

 

 

 

 

بحث در خصوص پروژه های پژوهشیدر حوزه های علمی برق قدرت، علم مغناطیس، فروالکتریسیته، کوانتوم، سنتز مواد الکترونیکی پیشرفته،

 

 

Maryland Center for Superconductivity Research

 

 

http://www.uam.es/departamentos/ciencias/fismateriac/gibt/defaultEng.html

 

 

شامل منابع درسی، لیست ناشران و ویدئوهای آموزشی

 

 

Materials Science Institute of Madrid: Low Temperature Physics

 

 

http://atomcool.rice.edu/

 

 

ارائه گزارشات در مورد ساختار اتم در نقطه صفر مطلق،

 

 

Rice University: Atomcool

 

 

http://superconductors.org/

 

 

بحث درباره تاریخ، استفاده و مفهوم ابر رساناها

 

 

Superconductor Information for the Beginner

 

 

http://bdagger.colorado.edu/

 

 

لیست ناشران، اعضاء و لینکهای آموزشی

 

 

University of Colorado, Boulder: AMO Theory Group

 

 

http://www.bell-labs.com/org/physicalsciences/projects/qcl/qcl.html

 

 

ارائه تاریخچه، جزییات پیسرفت ومفهوم اشعه لیزر نیمه رسانا

 

 

Bell Labs: Quantum Cascade Laser

 

 

http://britneyspears.ac/lasers.htm

 

 

بحث در خصوص فیزیک نیمه رسانا، لیزر نیمه رسانا

 

 

Britney's Guide to Semiconductor Physics

 

 

http://www.ioffe.ru/SVA/NSM/

 

 

شامل جزییاتی درباره اهمیت مواد نیمه رساناها که در نور شناختی، الکتریکی، مکانیکی و آزمایشات حرارتی مورد استفاده قرار می گیرند

 

 

New Semiconductor Materials - Characteristics and Properties

 

 

http://ece-www.colorado.edu/~bart/book/book/title.htm

 

 

توضیح اصول و مفهوم تجهیزات نیمه رسانا

 

 

Principles of Semiconductor Devices

 

 

http://www.sciam.com/article.cfm?id=spintronics

 

 

اطلاعاتی در خصوص عملکرد نیمه رساناها به وسیله الکترونهای چرخشی

 

 

Scientific American: Spintronics

 

 

http://www.rainer-deutschmann.de/

 

 

اطلاعاتی در خصوص سیستم الکترونهای دو بعدی، کسری کوانتوم پدیده هال

 

 

Semiconductor Physics: Research and Publications

 

 

http://spectra.at.tut.by/

 

 

ارائه برنامه ها و پایگاههایی در خصوص طیف جذب فرکانسهای مختلف روی عایقها و نیمه رساناها

 

 

Spectra Database

 

 

http://www.fz-juelich.de/ibn/mbe/software.html

 

 

 

ارائه بسته شبیه سازی انتقال کوانتوم استفاده شده برای نیمه رساناهای دارای طبقه

 

 

WinGreen - Simulation Package

 

 

http://ising.phys.cwru.edu/

 

 

 

پژوهش روی مدلهای نظری و ترکیبات شبیه سازی کامپیوتری قالب چگالی نرم

 

 

Case Western Reserve University: Soft Condensed Matter Theory Group

 

 

http://www.seas.harvard.edu/projects/weitzlab/

 

 

ارائه چگالیده بد شکل ظاهری تنش

 

 

Harvard University: Experimental Soft Condensed Matter

 

 

http://www.physics.mun.ca/~anand/

 

پژوهش بر روی کلوییدها، کریستالهای مایعات، میکرو امولوسیون

 

 

Memorial University of Newfoundland: Self Assembly in Soft Matter

 

 

 

http://www.bss.phy.cam.ac.uk/

 

 

ارائه تئوری و مدلهای کامپیوتری

 

 

University of Cambridge: Biological and Soft Systems

 

 

http://www1.phys.uu.nl/scm/

 

 

تمرکز بر روی پژوهشهای کیفی در حوزه های ساختارهای کلوییدی

 

 

University of Utrecht: Soft Condensed Matter Department

 

 

http://www.beugungsbild.de/stm/stm_colorimages.html

 

 

بحث بر روی چگونگی تبیین تصاویر رنگی به وسیله ابزراهای STM

 

 

Color Images with the Scanning Tunneling Microscope  

 

http://www.matscieng.sunysb.edu/ivdata/

 

 

 

گردآوردن پایگاههای مختلف درباره انکسار انرژیهای کم از المانهای مختلف

 

 

LEED I(V) Data Repository

 

 

http://www.iap.tuwien.ac.at/www/surface/STM_Gallery/index

 

 

ویژگیهای تصاویر از سطهای فلزی گرفته شده به سیله پویشگرهای میکروسکوپی

 

 

STM Gallery  

 

 

http://www.uksaf.org/home.html

 

 

 

شامل جزییاتی از تکنیکهای جزیی و نمایش پایگاههای پیوسته

 

 

UK Surface Analysis Forum

 

 

http://www.physics.ccsu.edu/research.html

 

 

پژوهش در حوزه های مختلف چگالی ماده مانند زمین شناسی، هواشناسی، هیدرولوژی و غیره

 

 

Department of Physics and Earth Sciences Research Interests

 

 

http://www.lassp.cornell.edu/

 

 

مرکز اصلی پژوهش روی چگالی ماده و حوزه های وابسته مانند بیوفیزیک و غیره

 


Laboratory of Atomic and Solid State Physics

 

 

 

http://www.people.fas.harvard.edu/~bglee/

 

 

مطالعات تجربی بر روی چگالی مواد

 

 

Benjamin G Lee

 

 

http://mazur.deas.harvard.edu

 

 

پژوهشهای فتونیکی. هدایت دانش آموزان بر روی مولکولهای جنبشی، واکنشهای شیمیایی و چگالی مواد

 

 

Mazur Group

 

 

http://www.nucleo-milenio.cl

 

 

توسعه فیزیک چگالی مواد به جامعه کوچک علمی مانند انجمن فیزیک شیلی

 

 

Millennium Science Nucleus

 

 

http://physicsworld.com

 

 

اخبار، اطلاعات و منابع درباره فیزیک اتمی و مولکولی، فیزیک اپتیک، چگالی، اختر شناسی، فیزیک هسته ای، کیهان شناسی

 

 

Physicsworld.com

 

 

http://www.uwo.ca/ccp

 

 

فراهم نمودن امکان پژوهش بر روی نهشت انرژی، سطح علمی، کاربردهای بیولوژیکی، خواص چگالی مواد

 

 

The Centre for Interdisciplinary Studies in Chemical Physics

 

 

http://www.liv.ac.uk/physics

 

 

پژوهش بر روی چگالی مواد، فیزیک هسته ای، فیزیک ذره

 

 

University of Liverpool - Department of Physics

 

 

http://www.wfu.edu/physics

 

 

فراهم آوردن فرصتی جهت دانشجویان علاقمند به نانوتکنولوژی، چگالی مواد، بیوفیزیک، جاذبه گرانشی، فیزیک ذره

 

 

Wake Forest University

 

 

 

http://www.fkf.mpg.de/andersen

 

 

پژوهشهای مشترک بر روی محاسبه ساختار الکترونیکی بر روی چگالی مواد

 

 

Abteilung Andersen

 

 

http://www.pa.msu.edu/~tomanek

 

 

مطالعات پژوهشی بر وری چگالی مواد

 

 

David Tomanek

 

 

http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/

 

 

پژوهشهای انجام شده در حوزه اختر فیزیک، چگالی مواد، فتونیک

 


University of St. Andrews - School of Physics and Astronomy

 

 

http://www.icmp.lviv.ua/

 

 

انجمن تحقیقاتی با نگرش خاص بر روی مسائل فیزیک آماری، تئوریهای چگالی مواد، تئوری انتقال فاز، تئوری کوانتومی مواد

 


Institute for Condensed Matter Physics: National Academy of Sciences of Ukraine

 

 

 

http://www.physics.berkeley.edu/research/zettl/

 

 

تمرکز بر روی آموزش چگالی مواد و تکنولوژیهای وابسته

 

 

Zettl Research Group

 

 

http://www.phys.ncl.ac.uk/

 

پژوهش بر روی تئوریهای چگالی مواد، فیزیک اتمی

 

 

University of Newcastle - Department of Physics

 

 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=9090

 

 

 

Physics of Materials: How Science Improves Our Lives

 

 

http://arxiv.org/abs/hep-th/9808176

 

 

عرضه مثالها ویادداشتهای وابسته به انرژی هسته ای، چگالی مواد،

 

 

Goldstone Bosons

 

 

http://jfi.uchicago.edu/

 

 

انجمن بین رشته ای علوم درگیر در شیمی فیزیک و فیزیک چگالی مواد

 

 

The James Franck Institute

 

http://green.la.asu.edu/

 

پژوهشهای بروز و انتشارات علمی در حوزه بیوفیزیک، الکترونیک مولکولی، فیزیک چگالی مواد

 

The Lindsay Lab

 

http://www.physics.adelaide.edu.au/mathphysics

 

فراهم آوردن امکان پژوهش بر روی حوزه کوانتوم و مکانیک ریاضی و تئوریهای چگالی مواد

 

(Australia) University of Adelaide

 

http://www.rle.mit.edu/phagelstein/

 

بحث بر حالت غیر عادی هیدروکسید در فلزات

 

Condensed Matter Nuclear Science

 

 

http://www.cmp.caltech.edu

 

اطلاعاتی در خصوص پژوهشهای انجام شده بر روی چگالی مواد و سمینارهای مربوطه

 

Condensed Matter Physics

 

http://www.physics.umd.edu/cmtc/

 

مرکز پژوهش در خصوص فیزیک چگالی ماده

 

Condensed Matter Theory Center

 

 

http://www.cond-mat.physik.uni-mainz.de

 

حاوی اطلاعاتی درباره سازمانهای تحقیقاتی شامل انتشارات, اعضاء، سرویسهای خاص و سمینارها

 

Condensed Matter Theory Group

 

http://www.iscmns.org

 

بحث در خصوص توسعه و کاربرد مفاهیم علمی که در منبع انرژی جایگزین ممکن است به کار رود

 

International Society for Condensed Matter Nuclear Science

 

http://www.angelfire.com/vt/audio/

 

حاوی اطلاعاتی در خصوص آمپلی فایرهای صوتی و لوازم حالت جامد

 

Wade's Audio And Tube Page

 

 

http://www.ciitech.com

 

Offers a broad range of solid state relays and contactors

 

 

Tyco Electronics

 

http://www.cchem.berkeley.edu/tdtgroup

 

تسهیل پروژه ها در غیرآلی ها، organometallic ، حالت جامد و سیستم های پلیمری

 

Tilley Group

 

http://www.americool.com/basics.htm

 

اطلاعاتی پایه در خصوص حالت جامد که به انرژی الکتریکی در یک افت دما تبدیل می شود

 

Advanced Thermoelectric

 

http://www.clarkson.edu/cqdt/

 

 

University facility primarily dedicated to the exploration of coherent quantum mechanical processes in novel solid-state semiconductor information processing devices

 

Center for Quantum Device Technology

 

http://pubs.acs.org/journals/cmatex

 

انتشارات به روز در خصوص کاربرد شیمی حالت جامد ارگانیک و غیرارگانیک

 


Chemistry of Materials

 

http://digilander.libero.it/westaustralia

 

توصیف چگونگی طراحی و ساخت گلخانه جهت گلهای آب و هوای معتدل و حاره ای و یک نمونه آزمایشی از تانک مبدل حالت جامد

 

Nature's Jewels

 

http://www.cpcamps.com/

 

طراحی و ساخت آمپلی فایر پر قدرت جهت استفاده برای NMR و MRI

 

Communication Power Corporation

 

http://milou.msc.cornell.edu/

 

آزمایشگاهی برای ذره ای و فیزیک حالت جامد

 

Cornell University

 

http://vasanvis.googlepages.com/index.html

 

بحث در خصوص یونهای حالت جامد و فیزیک انرژی

 

Dr A.Viswanathan

 

http://it.geocities.com/nanocapacitors

 

هدایت پژوهشگران جهت آموزش جنبه های مختلف مواد  و دیگر بخشهای سازنده حالت جامد

 

Supercapacitors

 

http://www.surepower.com

 

اظهار نظر در خصوص تنوع بعضی از تولیدات مانند equalizers و converters و solid state flasher و daytime running lights

 

Sure Power Industries, Inc

 

http://www.northstar-research.com

 

Developer of solid-state solutions utilized in high-voltage operations. Includes technical description of rendered services

 

North Star Power Engineering

 

 

http://www.lumileds.com

 

ساخت LEDs پر قدرت، راه حل روشنایی حالت جامد  برای اهداف روزانه شامل automotive lighting ، lcd television ، computer displays،

 

Philips Lumileds Lighting Company

 

 

http://www.itron.com

 

فراهم نمودن الکتریسیته سنجهای حالت جامد، سیستمهای ارتباطی، مقیاس سنج خوانهای خودکار، تکنولوژی زیرساخت سنجش های پیشرفته

 

Itron Inc

 

http://pprc.iau.ac.ir

 

تکنولوژی پیشرفته در خصوص پلاسمای گرم و سرد، حالت جامد، فیزیک پلاسمای نظری

 

Plasma Physics Research Center in Tehran

 

http://www.lh-electric.4t.com

 

فهرستی از پروژه های کارخانه های مشغول فعالیت در زمینه لامپ خلاء، تجهیزات پرقدرت، آمپلی فایرهای حالت جامد

 

Lighthouse Electric - Hobby Electronics

 

 

 

http://www.unifr.ch/physics/

 

 

تحقیقات مربوط به فیزیک اتمی و حالت جامد، راهنماهای آموزش، معرفی کارکنان و لینک منابع  توسط دانشگاه فریبورگ

 

 University of Fribourg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7627 :تعداد دفعات بازیدکتابخانه


انتخاب زبان
زبان دلخواه:چه كسي برخط است
در حال حاضر 1 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.


انتخاب زبان
زبان دلخواه:Write some memento on our guestbook!

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.